A+ klasės reikalavimai

Europos sąjungos šalyse naujai pastatyti pastatai bei visos jų dalys privalo atitikti energinio A klasės naudingumą – tai buvo patvirtinta nuo 2016 metų. Keičiantis metams 2018 buvo priimtas įstatymas, kad visi nauji statomi pastatai bei visos jų dalys privalo turėti energinio naudingumo A+ klasės keliamus reikalavimus

 

Kokie A+ klasės namo reikalavimai?

 

A ir A+ Energinio naudingumo klasės namai privalo turėti puikias konstrukcijų šilumines savybes: Gerą sandarumą, langai turi būti pagaminti iš kokybiškų šilumos nepraleidžiancių medžiagų su užsandarančiais šalčio takeliais su gera mechanine vėdinimo sistema.

Pastato energiniai naudingumai tai yra energijos kiekis, būtinas naudojant pastatą pagal tam tikrą paskirtį. C raide nurodoma pastato energijos vartojimo rodiklis.

 

Pagal statinių energinio naudingumo klases ir skirstymo duomenimis, A lygio klasės pastatas  pvz A klasės namas, kurio C < 0.5, o A+ klasės statinys, kurio C < 0,375. A bei A+ energinio naudingumo klasės pastatai naudoja itin mažai energijos.

 

Pagrindiniai A bei A+ klasės statinių privalumų tai, kad statinio kokybė yra labai gera, o daugiausiai sunaudojamos energijos gaunama iš atsinaujinančių energijos išteklių.

 

A, A+ klasės reikalavimai namams skiriami

 

1. Statinio ir jo dalių šiluminės savybės, išreiškiamos konstrukcijų šilumos laidumo koeficiento skaičiavimais.

 

Lentelė – kokie yra A+ klasės reikalavimai

 

Konstrukcijos A energinio naudingumo klasė A+ energinio naudingumo klasė
Stogas 0,10 m2K/W 0,09 m2K/W
Su išore besiribojančios perdangos 0,10 m2K/W 0,09 m2K/W
Su gruntu besiribojančios šildomų patalpų atitvaros 0,14 m2K/W 0,12 m2K/W
Perdangos virš nešildomų rūsių 0,14 m2K/W 0,12 m2K/W
Išorinės sienos 0,12 m2K/W 0,11 m2K/W
Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros 1,0 m2K/W 0,85 m2K/W
Durys, vartai 1,0 m2K/W 0,85 m2K/W
Papildomi reikalavimai
Rekuperatoriaus energinio naudingumo koeficientas ≥ 0,65 ≥ 0,80
Pastatų sandarumas ≥ 0,60
Buitiniai prietaisai, apšvietimas Energiją taupantys buitiniai prietaisai, LED apšvietimas

 

Pateikiami duomenys lentelėje pagal – STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

 

2. Sandarumo lygis

 

Remiantis kokie yra a+ klasės reikalavimai statant aukštos kokybės sandarumo pastatus būtina sandariai apjungti atskiras statinio konstrukcijas ir kuo daugiau sumažinti šalčio tiltelius.

 

Pastato arba jo dalies sandarumas pagerina pastovų temperatūros išlaikymą statinio viduje ir mažesnio triukšmo lygį.

 

Pagal skaičiavimus garso lygis mažai energijos sunaudojančiuose statiniuose gali siekti 25 db.

 

3. Atsinaujinantys energijos ištekliai

 

A ir A + energinio naudingumo klasės pastatams naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai tokie kaip: geoterminiai ištekliai, biodujos, vėjo ir saulės energija, aeroterminiai, hidroterminiai ištekliai, biomasė.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas skiriasi nuo individualus statinio projekto, bei klimato sąlygų.

 

4.Mechaninė vėdinimo sistema

 

A ir A+ mažai energijos vartojančiuose statiniuose yra įrengtos geros kokybės ir aukšto našumo mechaninės vėdinimo sistemos, kurios sukuria komfortabilų ir gerą gyvenimui skirtą mikroklimatą.

Jei vėdinimo sistema įrengta kokybiškai ir pagal standartus tai užtikrins gryno oro judėjimą bei pastovios temperatūros namo pastate išlakymą.

Dėl kokybiškos sistemos pastate nekils skersvėjų pastato patalopose bus pašalinama susikaupusias oro dalelės ar kitos smulkios dulkės.

A klasės namo pridavimas

 

A klases namo pridavimas eigoje paruošiame visus būtinus dokumentus, kurie yra reikalingi statinio pridavimui nuo pačios statybos užbaigimo deklaracijos ar iki įregistravimo pastato įregistravimo Registrų centre.

 

A++ pasyvaus namo tipas

 

Mes jau aprašėme kas yra ir kokie yra a+ klasės reikalavimai, toliau aptarsime, kas yra a++ pasyvus namas ir kokie jo A++ klasės reikalavimai.

 

Pagal  LR statybos įstatymo papildymo 9 (1), 9 (2) str. ir 24, 43 (1), 51 str. 2 priedo pakeitimo ir papildymo įst. Nr.XI-2031 (Žin., 2012, Nr.63-3170)  nuo 2021 m. visi nauji statiniai arba jų dalys turi turėti ir atitikti A++ energinio naudingumo klasei skirtus reikalavimus.

 

A++ Pasyvus namas – jo pagrindinės savybės

Beveik nenaudojantis šiluminės energijos pastatas yra energinio naudingumo A++ klasės, pastato energijos suvartojimo rodiklis žymimas kombinacija A++

 

Pastato energinis naudingumas tai yra energijos kiekis, reikalingas naudojant statinį pagal paskirtį. Nurodomas raide C.
Remiantis turimais duomenimis pagal pastatų energinio naudingumo klases: A++ klasės pasyvaus pastato rodiklis – C < 0,25.

 

Pasyvaus namo A++ klasės reikalavimai

 

1. Statinio ir jo dalių šiluminės savybės, išreiškiamos konstrukcijų šilumos laidumo m2K/W .

 

Šis šilumos laidumo koeficientas yra vienas iš svarbiausių rodiklių, kuris parodo, kad pastatas yra atitinkantis A++ energinio naudingumo klasės lygiui.

 

Konstrukcija A++ energinio naudingumo klasė
Stogas 0,08 m2K/W
Su išore besiribojančios perdangos 0,08 m2K/W
Su gruntu besiribojančios šildomų patalpų atitvaros 0,10 m2K/W
Perdangos virš nešildomų rūsių 0,10 m2K/W
Išorinės sienos 0,10 m2K/W
Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros 0,70 m2K/W
Durys, vartai 0,70 m2K/W
Papildomi reikalavimai
Rekuperatoriaus energinio naudingumo keoficientas ≥ 0,9
Pastatų sandarumas ≥ 0,60
Buitiniai prietaisai ir apšvietimas Energiją taupantys buitiniai prietaisai, LED apšvietimas

 

2. Oro apsikeitimas – sandarumas

 

Siekiant, kad naujas pastatas turėtų aukščiausiai A++ klasei skiriamus reikalavimus yra būtina užtikrinti, kad statinio sandarumas būtų pagal galiojančius A++ klasės standartus. Siekiant energetinio standarto lygio reikia sandariai apjungti visas skirtingas konstrukcijas ir visiškai sumažinti šalčio tiltelius ir išrinkti patį ekonomiškiausią namo apšiltinimo metodą.

 

3. Vėdinimo sistema – Mechaninė

 

Mechaninės vėdinimo sistemos įrengimas yra dar vienas geras metodas norinti išgauti aukščiausią A++ energinio naudingumo klasę, nes jei vėdinimo sistema yra tinkamai įrengta ji užtikrins gryno oro tekėjimą bei pastovios temperatūros pastato viduje išlaikymą ir nesudarys skersvėjų bei iš vidaus pašalins ore esančias, daleles.

4. Atsinaujinantys energijos ištekliai

 

Energinio naudingumo A++ statinyje , dauguma reikiamos energijos yra išgaunama iš atsinaujinančių energijos išteklių tokių kaip: biomasė, biodujos, vėjo ir saulės energija, aeroterminiai, hidroterminiai, geoterminiai ištekliai – šių atsinaujinančių šaltinių privalumas tai, kad tai yra vienas iš ekologiškiausių energijos išgavimo variantų.