Statinių ekspertizė

 • Įvertiname esamo ar statomo statinio techninę būklę
 • Nustatome ar statinys atitinka įstatymų numatytus esminius statinio reikalavimus
 • Defektams pašalinti paskaičiuotos sąmatos pateikimas
 • Pateikiame išsamias išvadas
 • Įvertiname esamo ar statomo statinio techninę būklę
 • Nustatome ar statinys atitinka įstatymų numatytus esminius statinio reikalavimus
 • Defektams pašalinti paskaičiuotos sąmatos pateikimas
 • Pateikiame išsamias išvadas

Statinio techninė priežiūra ir naudojimas

Statinio techninė priežiūra tai yra viešojo administravimo subjekto atliekamas patikrinimas, kurio tikslai yra nustatyti, ar pastato techninė priežiūra tinkama pagal statybos ir kitų įstatymų , kitų teisės aktų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Statinio naudotojo pareigybės prižiūrinti statinio objektą.

 

 • Statinis privalo būti naudojamas pagal paskirtį.
 • Statinis turi būti naudojamas tik tada kai yra pilnai baigtas ar pripažintas, kad yra tinkamas naudojimui.
 • Normatyviniuose dokumentuose yra nustatyta naudojimo ir priežiūros reikalavimai, kurių reikia laikytis naudojantis statiniu.
 • Atlikti statinio techninę priežiūrą.
 • suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinį, jeigu tolesnis jo naudojimas kelią pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.
 • Jei pastatas kelia pavojų žmogaus gyvybei, aplinkai ar sveikaitai reikia statinį rekonstruoti, suremontuoti arba nugriauti.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami vienos arba dviejų butų gyvenamųjų namų ir jų priklausančių statinių, kurie yra kaimo namų valdoje arba įrašytų į Žemės ūkio ministerijos patvirtintą sąrašą ,Žemės ūkio paskirties statinių techninę priežiūrą gali padaryti patys statinio naudotojai be paskirto techninio prižiūrėtojo.

 

Statinio statybos techninė priežiūra tai yra užsakovo (statytojo) organizuojama  statinio statybos priežiūra nuo statinio statybos pradžios iki statinio pabaigos ( pripažinimo statiniu tinkamu naudotis).

 

Statinio statybos techninės priežiūros tikslas yra tikrinti ar statinys statomas pagal statinio pateiktą projektą pagal statybos rangos sutartį jei statyba atliekama rangos būdu, įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

 

Statinio techninės priežiūros žurnalas

 

Statinio techninės priežiūros žurnale užtašoma pastebėti konstrukcijų bei inžinerinės techninės įrangos deformacijos ar brokas, periodinių ir specialiųjų patikrų aktų registravimo informacija, pagal jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus trūkumus ir kokių priemonių reikia imtis norint pašalinti broką.