Sandarumo bandymai ir akustiniai tyrimai

Teikiame akredituotas laboratorines paslaugas šioms sritims:

 

 • Pastatų sandarumo bandymai
 • Statinių akustiniai parametrų bandymai
 • Dirbtinio ir natūralaus apšvietimo matavimai
 • Šiluminės aplinkos matavimai
 • Vibracijos matavimai
 • Inžinerinis triukšmas
 • Inžinerinis triukšmas kartu su infragarsu (neakredituotas metodas)
 • Aplinkos triukšmo matavimai
 • Karšto vandens tyrimas

Teikiame akredituotas laboratorines paslaugas šioms sritims:

 

 • Pastatų sandarumo bandymai
 • Statinių akustiniai parametrų bandymai
 • Dirbtinio ir natūralaus apšvietimo matavimai
 • Šiluminės aplinkos matavimai
 • Vibracijos matavimai
 • Inžinerinis triukšmas
 • Inžinerinis triukšmas kartu su infragarsu (neakredituotas metodas)
 • Aplinkos triukšmo matavimai
 • Karšto vandens tyrimas

Aukščiausios kokybės akustiniai tyrimai ir matavimai Lietuvoje. Turime sukaupę ilgametę, daugiau kaip 10 metų patirtį, tad tikrai galėsime padėti visais klausimais, susijusiais su akustiniais tyrimais, triukšmo lygio matavimais ar garso matavimais.

 

Mes padėsime visais įmanomais klausimais, kurie yra apie akustinius tyrimus,  triukšmo lygio matavimu. Darbai bus atlikti tik kvalifikuotų darbuotojų, kurie turi ilgalaikę patirti šioje srityje. Teikiame konsultacijas / patarimus garso bei izoliacijos gerinimo klausimais jei nustatome kad statinio garso klasė yra per didelė.

 

 

Triukšmo lygio matavimai ir svarbumas

 

Žinoma, kad didelis triukšmas neigiamai veikia žmogaus sveikatą  pvz.  Silpnina žmogaus klausą, mažina darbingumą ir bendrai kenkia sveikatai.Europos sąjunga pakeitė požiūrį į gyvenamosios aplinkos apsaugą nuo triukšmo ir nustatė akustinės pastatų klases ir leidžiamas triukšmo normas.Triukšmo lygiai žmogų supančioje gyvenamojoje zonoje apibrėžiame pagal Lietuvos higienos normas – HN 33:2007 . Kad nustatyti šias normas atliekamas triukšmo lygio matavimas.

Statinių triukšmo šaltiniai

 

Triukšmo matavimai  parodo, kad statinio gyventojus veikiantis garso, šaltinis būna išorinis aplinkos triuškmas pvz. (gatvės triukšmas, transportas ir kiti)  arba vidinis pastato triukšmas, kuris būna pastato viduje.

 

Garso klasės nustatymas ir statinio akustiniai matavimai

 

Jei norime, kad statinys būtų tinkamas naudojimui, turi būti nustatoma jo arba jo dalių faktinė garso klasė. Garso klasės žymima raidėmis A, B, C, D ar E. Garso klasės nustatymo metu atliekami natūriniai akustiniai matavimai, kurių metu tikrinama ore sklindančio garso izoliavimas, aido trukmė, smūgio garso izoliavimo ir aplinkos triukšmo rodiklių rezultatai.

 

Po garso matavimų statiniui priskiriama garso klasė. Statinys gauna garso klasifikavimo protokolą.

 

Pastatų inžinerinės įrangos garso slėgio lygių matavimas

 

Matuojant pastatų inžinerinių sistemų keliamas triukšmas:

 

 • Rekuperatoriai
 • Liftai
 • Vėdinimo sistemos
 • Ventiliatoriai
 • Vartai ir garažai
 • Šildymo ar šaldymo įrenginiai
 • Šiukšlių vamzdžiai
 • Vandens sistemų skleidžiami garsai – Vonios, dušo, vandens čiaupo, unitazo ir kiti.

Akustinių tyrimų klausimai

 

Kokia akustinių tyrimų kaina?

Kiekvieno tyrimo kaina derinama individualiai, priklausomai nuo matavimų atlikimo vietos ir laiko, darbų apimties, paslaugos atlikimo termino.

 

Kiek kainuoja atlikti akustinius tyrimus?

Kaina priklauso priklauso nuo matavimų atlikimo vietos, darbų apimties, atlikimo termino.

 

Pastato garso klasė

Statybos techninis reglamentas numeris. 2.01.07:2003 nurodo, kad naujai projektuojami daugiabučiai, dvibučiai, blokuoti gyvenamieji pastatai ir kai kurių triukšmui jautriems negyvenamųjų pastatų vidaus aplinkos garso klasė turi būti bent C klasės lygio.Vienbučiams gyvenamųjų statinių garso klasė projektuojama užsakovo noru, turi būti bent E lygio.

 

Rekomenduojamas statinio akustinio matavimo laikas

Pabaigus visus statinio apdailos darbus: nutinkuotos sienos, pritivirtintos gipso kartono plokštės, paklotos grindų dangos,įrengtos vidinės pertvaros, įstatytots vidaus ir įėjimo durys, sureguliuoti langai.

Ar akustinis matavimas būtinas?

 

Naujiems pastatytiems ar po rekonstrukcijos (kapitaliai suremontuotiems renovuotiems,) daugiabučiams, dvibučiams, blokuotiems gyvenamiesiems statiniams.Akustinis matavimas būtinas kai kuriems trumpalaikio apgyvendinimo, gydymo arba mokymo paskirties statiniams

 

Garso klasifikavimo protokolas

 

Garso klasifikavimo dokumentas išduodamas akredituotos laboratorijos,kuri atlieka statinių natūrinius akustinius matavimus. Dokumente yra nurodoma statinių arba jo dalių faktinė garso klasė nustatyta atlikus garso matavimus.

 

Kiek užtrunka atlikti darbus?

Darbų atlikimas priklauso nuo matavimų atlikimo vietos, darbų dydžio ir tuo metu vykdomų kitų užsakymų kiekio. Preliminariai viskas gali užtrukti nuo 5 iki 10 dienų.

 

Kaip pasiruošti akustiam tyrimui?

 

 • Laiko suderinimas su labaratorija
 • Laiko suderinimas su statinių savininkais ( Matavimu atlikimo metu inžinieriai turi patekti į visas statinio vietas)
 • Durų ir langų patikrinimas – Atliekant matavimus turi būti galimybė visiškai uždaryti visus langus, vidaus duris.
 • Pranešti visiems pastate esantiems asmenims, kad negalima triukšmauti, visi triukšmą keliantys įrenginiai išjungiami.

 

Kai atliktas garso matavimas ir pateikiami patarimai, ką reikėtų keisti naudinga, dažnai būna nurodoma, kad reikia gerinti garso izoliaciją.

 

Garso izoliacija svarbi ne tik daugiabučiuose bet ir individualiuose pastatuose.

 

Savo name norime pilno komforto visiems, todėl gera atskirų kambarių garso izoliacija, suteikia galimybę vieniems šeimos nariams, klausytis muzikos ar žiūrėti televizorių ir tuo pat metu netrukdyti kitiems. Naudinga įrengti garso vibro izoliaciją ir jos apsaugas atskirose patalpose, kada pagerinti komfortą visame name.

 

Po tyrimų visada nuorodoma kokios yra problemos su vidaus pertvarų garso izoliacija – ji leidžia užtikrinti puikius garso izoliavimo rezultatus.

 

Akustiniai tyrimai – daugiabučių ir kotedžai

 

Kuastinis tyrimas yra labai svarbus kotedžų ir daugiabučių gyvenamųjų namų kokybės rodiklis.

Akustiniai matavimai reikalinga atlikti kotedžams, daugiabučių namams ( pridavimui Valstybinei komisijai), mokslo pastatams ar viešbučiams.