Apie mus

Kokybės, aplinkosaugos ir DSS politika
Mes, UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“, atliekanti statybos darbų techninę priežiūrą kolektyvas, įsipareigojame reikliai vertinti įmonės teikiamų paslaugų bei savo atliekamo darbo kokybę bei saugoti mus supančią aplinką, sudaryti saugias darbo sąlygas ne tik darbuotojams, bet ir objektų šeimininkams bei subrangovams.
Siekdami sustiprinti savo pozicijas rinkoje ir patenkinti klientų poreikius, įmonėje įdiegėme integruotą kokybės, aplinkosaugos ir DSS vadybos sistemą pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
bei ISO 45001:2018 standartus.
Atliekamų darbų kokybė, švari aplinka bei sveiki ir saugūs darbuotojai – mūsų įmonės veiklos prioritetai.
ISO_9001_14001_45001_COL_RGB

mūsų įsipareigojimai

  • Dirbti pagal vadybos sistemą, atitinkančią LST EN 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 standartų reikalavimus ir nuolat ją tobulinti.
  • Imtis priemonių, kad ši kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos politika būtų suvokiama visų įmonės darbuotojų bei taptų pagrindiniu jų siekiu.
  • Planuoti ir atlikti darbus bei siekti geriausių ekonominių rezultatų ne tik taupydami išteklius, bet ir sudarydami bei palaikydami saugias ir sveikatai nekenksmingas, kad būtų užkirstas kelias su darbu susijusioms traukomis ir susirgimams, taip pat atitinkančias organizacijos paskirtį, dydį ir kontekstą bei derančius su konkrečiu DSS rizikos ir DSS galimybių pobūdžiu ir yra įsipareigojusi darbuotojams ir, jeigu yra, jų atstovams konsultuotis ir dalyvauti;
  • Laikytis įmonei taikomų teisinių reikalavimų, rengti ir įgyvendinti priemones aplinkos taršai mažinti, racionaliai ir taupiai naudoti gamtos išteklius, identifikuoti pavojus, vertinti riziką ir numatyti jos valdymo bei prevencines priemones;
  • Telkti dėmesį į visų lygmenų darbuotojų mokymą bei tobulėjimą, kad darbuotojai galėtų siekti įmonės užsibrėžtų tikslų.
  • Nuolat peržiūrėti ir atnaujinti procesų vertinimo kriterijus tam, kad kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos sistema padėtų tobulinti įmonėje veiklą. Reikalauti, kad kiekvienas darbuotojas būtų atsakingas už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją.
  • Atvirai bendrauti su suinteresuotomis šalimis, atsižvelgti į jų keliamus reikalavimus.
  • Visi įmonės darbuotojai susipažinę su kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos politika bei įmonės tikslais, aiškiai žino savo atsakomybę.
  • Tai leidžia užtikrinti, kad įstatymai ir kiti norminiai aktai būtų vykdomi.
Screenshot 2021-04-09 at 09.37.49

Atsiliepimai

arrow left
arrow right

Noriu pasidžiaugti nuostabiu vadybininko Justo Vertelkos darbu. Darbas atliktas laiku ir kruopščiai. Justas yra tikras savo srities profesionalas. Malonu bendradarbiauti su tokiais žmonėmis. O roletai diena-naktis išties buvo geras sprendimas, rekomenduoju ir kitiems užsisakyti šių ruletų. Ačiū ir sėkmės darbuose.

UAB Įmonės pavadinimas
Direktorius Vardenis Pavardenis

Noriu pasidžiaugti nuostabiu vadybininko Justo Vertelkos darbu. Darbas atliktas laiku ir kruopščiai. Justas yra tikras savo srities profesionalas. Malonu bendradarbiauti su tokiais žmonėmis. O roletai diena-naktis išties buvo geras sprendimas, rekomenduoju ir kitiems užsisakyti šių ruletų. Ačiū ir sėkmės darbuose.

UAB Įmonės pavadinimas
Direktorius Vardenis Pavardenis

Noriu pasidžiaugti nuostabiu vadybininko Justo Vertelkos darbu. Darbas atliktas laiku ir kruopščiai. Justas yra tikras savo srities profesionalas. Malonu bendradarbiauti su tokiais žmonėmis. O roletai diena-naktis išties buvo geras sprendimas, rekomenduoju ir kitiems užsisakyti šių ruletų. Ačiū ir sėkmės darbuose.

UAB Įmonės pavadinimas
Direktorius Vardenis Pavardenis

Noriu pasidžiaugti nuostabiu vadybininko Justo Vertelkos darbu. Darbas atliktas laiku ir kruopščiai. Justas yra tikras savo srities profesionalas. Malonu bendradarbiauti su tokiais žmonėmis. O roletai diena-naktis išties buvo geras sprendimas, rekomenduoju ir kitiems užsisakyti šių ruletų. Ačiū ir sėkmės darbuose.

UAB Įmonės pavadinimas
Direktorius Vardenis Pavardenis
arrow left
arrow right