Statybu_technine_prieziura

Statybų techninė priežiūra ir projektų valdymas

 • Statybos projekto priežiūra
 • Faktiškai atliktų darbų kiekių skaičiavimas
 • Darbų kokybės ir įgyvendinimo kontrolė
 • Naudojamų medžiagų kontrolė
 • Techninės statybos priežiūros vedimas
 • Statybų kaina ir auditas
 • Statybos skaičiuojamosios kainos tikrinimas ir vertinimas
 • Tikslių darbų kiekių skaičiavimas
 • Statybų kainos nustatymas ir sąmatos pateikimas elektroniniu formatu (Sistela,ProSama, SES2004, Excel, Doc, PDF ir kt.)
 • Pastatų techninė priežiūra
 • Statinio konstrukcijų defektų nustatymas ir priežiūra Statinių techninė priežiūra
 • Elektros ūkio priežiūra
 • Kvalifikuoti įrenginių ir konstrukcijų termoviziniai tyrimai
 • Statybos projekto priežiūra
 • Faktiškai atliktų darbų kiekių skaičiavimas
 • Darbų kokybės ir įgyvendinimo kontrolė
 • Naudojamų medžiagų kontrolė
 • Techninės statybos priežiūros vedimas
 • Statybų kaina ir auditas
 • Statybos skaičiuojamosios kainos tikrinimas ir vertinimas
 • Tikslių darbų kiekių skaičiavimas
 • Statybų kainos nustatymas ir sąmatos pateikimas elektroniniu formatu (Sistela,ProSama, SES2004, Excel, Doc, PDF ir kt.)
 • Pastatų techninė priežiūra
 • Statinio konstrukcijų defektų nustatymas ir priežiūra Statinių techninė priežiūra
 • Elektros ūkio priežiūra
 • Kvalifikuoti įrenginių ir konstrukcijų termoviziniai tyrimai

Kas yra statinio statybos techninė priežiūra

 

Šiame straipsnyje mes pabandysime paprastai atsakyti kas yra statinio statybos techninė priežiūra. Trumpai tariant tai yra darbų užsakovo dažniausiai statytojo statybos priežiūra

Statytojo įgaliotas techninis užsakovas jo vardu sudaro sutartis dėl inžinerinių tyrinėjimų atlikimo, projektinės dokumentacijos parengimo, kapitalinės statybos objektų statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, rengia technines užduotis šių rūšių darbams atlikti, tvirtina projektinę dokumentaciją, pasirašo dokumentus, reikalingus leidimui pradėti kapitalinės statybos objekto eksploatavimą gauti, atlieka kitas galiojančiuose teisės aktuose numatytas funkcijas.

 

Statybų techninė priežiūra yra reikalinga kai statybos darbai vykdomi pagal šiuos punktus.

 

 • Statybos projektas
 • Rekonstravimo projektas
 • Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu.
 • Kapitalinio remonto projektu.
 • Griovimo projektu.
 • Griovimo aprašu.

Statybos kontrolė

 

Statybos kontrolė (techninė priežiūra) – tai statybos kokybės kontrolė, atliekama kapitalinės statybos objektų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto metu, siekiant patikrinti, ar atlikti darbai atitinka projekto reikalavimus, techninių reglamentų reikalavimus, inžinerinių tyrinėjimų rezultatus ir žemės sklypo urbanistinio plano reikalavimus.

 

Statybos kontrolės tarnybos darbas yra:

 

 • Faktinių rezultatų atitikties projekto sprendiniams kontrolė.
 • Statybos terminų kontrolė.
 • Statybvietėje naudojamų statybinių medžiagų kokybės kontrolė.
 • Atliktų statybos ir montavimo darbų kokybės ir jų atitikimo galiojantiems standartams kontrolė.
 • Statybvietėje naudojamų statybinių medžiagų, mechanizmų, gaminių ir konstrukcijų dokumentų (kokybės dokumentų, sertifikatų ir kt.) tikrinimas, siekiant įvertinti jų kokybę.
 • Nustačius darbų defektus – jų pašalinimo kontrolė.
 • Dalyvavimas tarpiniame svarbiausių statybos objektų (konstrukcijų, elementų ir kt.) priėmime.
 • Dalyvavimas priimant statybos etapuose atliktus darbus.
 • Dalyvavimas priimant į statybvietę pristatytą statybos, inžinerinę ir montavimo įrangą, patikrinus jos kokybę ir pasirengimą darbui.
 • Statybos ir montavimo darbų apimties, eiliškumo ir terminų kontrolė.
 • Statybos proceso metu atliekamų techninių dokumentų ir žurnalų tikrinimas. Projekto ir techninės dokumentacijos nenuoseklių ir nepagrįstų pakeitimų sekimas.
 • Autorinės priežiūros ir valstybinės kontrolės institucijų nurodymų ir reglamentų vykdymo kontrolė.

 

Techninė statybų priežiūra

 

Nepriklausomas esamos ar naujai suprojektuotos statybos įvertinimas, įskaitant priimtus projektinius sprendimus:

 

 • Atskirų proceso sričių ir visos įmonės efektyvumo didinimas.
 • Priimtų projektinių techninių ir technologinių sprendimų optimizavimas.
 • Diegti naujas technologijas.
 • Infrastruktūros ir įrangos gedimų ir sutrikimų priežasčių nustatymas.
 • priemonių, skirtų atsparumui gedimams gerinti, kūrimas.
 • Technologinių procesų patikimumo ir stabilumo didinimas.

Statybos projektų valdymas

 

Statybų projektų valdymas apima:

 

 • Rangos sutarčių paruošimas ir jų vykdymo priežiūra.
 • Užsakovo interesų atstovavimas derybose su galimais rangovais ir konsultavimas teisiniais klausimais. Rangos darbų sutarčių ruošimas ir konkursų organizavimas.
 • Konkursinės dokumentacijos parengimas, rangos darbų pirkimo konkursų organizavimas ir įgyvendinimas. Konkursinių pasiūlymų analizavimas, rekomendacijų ir išvadų teikimas.
 • Projektinių sprendimų pasiūlymai ir revivizavimas pagal statybų optimizavimą kaštų atžvilgiu.

Statybos valdymą sudaro:

 

 • Statybų valdymas bei organizavimas.
 • Objekto vykdymo kontroliavimas ir biudžeto sudarymas.
 • Statybinių medžiagų bei gaminių pristatymo organizavimas.
 • Atstovaujami užsakovo interesai su tiekėjais ir rangovais.