Statybu_technine_prieziura

Statinių Techninė Priežiūra

 • Daromos statinio specializuotos ir periodinės apžiūros
 • Statinio būklė pastoviai stebima.
 • Pateikiamos rekomendacijos statinio defektų pašalinimui
 • Užpildoma statinio techninės priežiūros dokumentacija
 • Daromos statinio specializuotos ir periodinės apžiūros
 • Statinio būklė pastoviai stebima.
 • Pateikiamos rekomendacijos statinio defektų pašalinimui
 • Užpildoma statinio techninės priežiūros dokumentacija

Statinių techninė priežiūra, kas tai?

 

Statinių techninės priežiūros tikslai yra garantuoti, kad statinys bei jo būklė nekels pavojaus pastate, ar šalia jo gyvenančių ar kitais tikslais ten būnančių žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai. Statinio techninė priežiūra yra nuolatinis statinio būklės vertinimas ir tikrinimas. Pagal statybos reglamentus statinių techninė priežiūra yra būtina visiems pastatams. Nuolatinis statinio būklės stebėjimas yra daromas bent kartą per mėnesį. Per nuolatinius tebėjimus vizualiai patikrinama statinių pagrindinės konstrukcijos, užfiksuojami galimi defektai ar kitos problemos esančios pastate: avarijos ar griūties pavojai. Užfiksavus pavojus ar defektus – sudaromos veiksmų etapai ir priemonės, kurie padės pašalinti statinio defektus ir kitus trikdžius. Taip pat tikrinama patalpų, aplinkos sanitarinė būklė ir gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė.

 

Kokie veiksmai atliekami darant statinio techninę priežiūrą?

 

 1. Daromos statinio specializuotos ir periodinės apžiūros.
 2. Statinio būklė pastoviai stebima.
 3. Suorganizuojamas statinio remontas
 4. Užpildoma statinio techninės priežiūros dokumentacija
 5. Jei atsiranda tada pašalinami statinio būklės defektai.

 

Statinių periodinė ir specializuota apžiūra

 

Pasibaigus žiemos sezonui atliekamos kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros. Neeilinės statinių apžiūros daromos pasikeitus statinio techniniam prižiūrėtojui ( naudotojui ) ar po ištikusių stichinių nelaimių.

 

Statinių priežiūra ir naudojimas

 

Statinio naudojimo priežiūra tai yra viešojo administravimo subjekto atliekamas patikrinimas, kurio pagrindinis tikslas yra nustatyti ar statinio techninė priežiūra yra tinkama pagal statybos bei kitų įstatymų ir kitų teisės aktų normatyvinių statybos techninių dokumentų pateiktus reikalavimus.

 

Statinio naudotojo pareigybės prižiūrint statinį yra šios:

 

 1. Laikytis normatyviniuose dokumentuose nurodytų priežiūros ir naudojimo reikalavimų.
 2. Organizuoti ir atlikti statinio techninę priežiūrą.
 3. Sutvarkyti , rekonstruoti arba nugriauti statinį, jeigu statinio jo naudojimas gali kelti pavojų sveikatai ar aplinkai.
 4. Nenaudoti statinio, kol jis nėra baigtas statyti ar nepripažintas tinkamas naudojimui.
 5. Naudoti statinį tik pagal paskirtį.

 

Statinio statybos techninė priežiūra

 

Kas yra statinio statybos techninė priežiūra? – statytojo – užsakovo organizuojamas statinio statybos priežiūra. Pagrindinis tikslas yra  kontroliuoti ar statomas statinys pagal statinio paruoštą projektą, statybos rangos sudarytas sutarties sąlygas taip pat pagal normatyvinių statybos techninių dokumentus, normatyvinių statinio paskirties ir saugos dokumentų bei kitų teisės aktų reikalavimus.

 

Kam reikalingas statinio techninės priežiūros žurnalas

 

Statinio techninės priežiūros žurnalas – registruojami visi statinio nuolatinio stebėjimo metu pamatyti inžinerinės techninės įrangos ir statinio konstrukcijų defektai arba deformacijos.Fiksuojami periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nustatant jų atlikimo datą, vadovus, pamatytus defektus bei priemones jiems panaikinti.

 

Eksploatuojamų statinių techninė priežiūra

 

Pastovią techninę priežiūrą atliekantis specialistas

 

 • Atliekamų stebėjimų metu vizualiai įvertina statinio pagrindines konstrukcijas bei inžinerinę įrangą, užfiksuojami pastebėti galimi defektai, avarijų ir statinio griūties pavojus techninės priežiūros žurnale.Pateikiami pasiūlymai pašalinti defektus statinyje.
 • Kasmetinės apžiūros organizuojamos prieš prasidedant žiemos sezonui, kurių metu komisijos vadovas ir techninių darbų vykdantis specialistas su specialistų komanda detaliai patikrina pagrindines statinio konstrukcijas, inžinerinę įrangą ir nurodo statybinių tyrinėjimų poreikius, pastato broką ar reikalinga remonto darbų poreikius.
 • Atlikus kasmetinę apžiūrą pateikiamas išsamus statinio apžiūros aktas.
 • Specialistas pagal poreikį atlieka kasmetinius ar ilgalaikius statinio ir jo inžinerinės įrangos būtinų remonto, rekonstrukcijos darbų planus.
 • Užpildomas statinio techninis pasas.
 • Organizuojami ir vykdomi neeilinės apžiūros, pagal situaciją suorganizuojamas esamo statinio auditas ar statinio tyrinėjimas.

 

Statinių priežiūros dokumentai

 

Statinių priežiūros dokumentai:

 1. Pastovi stebėjimai – atlikimas bent kartą per mėnesį.
 2. Specializuotos ir periodinės apžiūros.
 3. Kasmetinė apžiūra.
 4. Neeilinės apžiūros.

 

Kokybiškai atliekama statinių techninė priežiūra

 

Mūsų kompanijos tikslas yra kokybiška statinių techninė priežiūra.Statinių ir konstrukcijų techninės priežiūros jų naudojimas, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų naudojami pagal projektas, statybos bei eksploatavimo normas. Statinių techninė priežiūra padeda tinkamu laiku pamatyti ir įvertinti pastato defektus ir sudaryti planą defektams šalinti.

 

Defektų šalinimas nėra vienintelis sprendimas, naudinga ir profilaktiškai stebėti statinius jų konstrukcija Mūsų  statinių techninė priežiūra padeda išvengti galimų statinio griūčių, o jei įvyks statinio griūtis ar ištiks stichinė nelaimė bus galima išvengti papildomų nuostolių.Mūsų komanda atlikdama statinių techninę priežiūrą daro pastovų statinio būklės stebėjimą. Nuolatinis statinio būklės stebėjimas patikrinamos visos statinio pagrindinės konstrukcijos.Mes atliekame technišką ir savalaikį statinių prižiūrėjimą, būklės įvertinimus ir greitą statinio broko ištaisymą, remonto atlikimą.Greitu metu pastebėjus ir ištaisius statinio broką sumažinamos statinių eksploatavimo išlaidos.

 

Mūsų įmonėje dirba atestuoti ir aukštos kvalifikacijos darbuotojai su didele darbu patirtimi techniniame prižiūrėjime. Mūsų tikslas yra įgyvendinti kliento norus ir pateisinti lūkesčius aukščiausios kokybės rezultatais. Jei domina mūsų teikiamos paslaugos, prašome susisiekti kontaktų skiltyje arba paskambinti nurodytu telefonu. Pakonsultuosime ir padėsime visais klausimais, kurie susiję su statinių technine priežiura.