Energinio naudingumo sertifikatui reikalingi dokumentai

Statinio energinio naudingumo sertifikavimas tai yra reglamentuotas procesas – jo metu nustatoma statinio energijos sunaudojimas ir įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant statinį energinio naudingumo klasei bei suteikiamas oficialus pastato energinio naudingumo sertifikatas.

Statinio energetinio naudingumo sertifikatai reikalingi kai reikia priduoti statinius Valstybinei Statybų Inspekcijai ar parduodant butus, pastatus, patalpas.

Pastatai pagal energinį naudingumą skirstomi į 9 klases:Naudingumo klasės: A++, A+, A, B, C, D, E, F ir G.
A++ tai yra pati aukščiausia pastato klasė ( labiausiai efektyvus energijos naudingumas – statinys beveik nenaudojantis energijos ), G – žemiausia ( mažiausiai efektyvus energijos naudingumas)

 

Energinio naudingumo sertifikatui reikalingi dokumentai:

 

1. Pastato kadastrinių matavimų bylų duomenys.
2. Statybos suteiktas leidimas.
3. Statinio techninis projektas.
4. Pažymėjimas iš Registrų centro.
5. Dokumentai pagal paskirtą energetinio naudingumo klasę.