Statinių techninės priežiūros taisyklės

Trumpai aptarsime kokios yra  pagrindinės statinių techninės priežiūros taisyklės:

 

  1. Statinio naudotojas vykdo statinio techninę priežiūra sutarties būdų arba ūkio pagrindu tam paskirdamas atitinkamą statinio objekto prižiūrėtoją. Statybos techninės priežiūros vadovas gali būti paskirtas ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais.
  2. Paprastų statinių – dažniausiai tai vienas arba dviejų butų gyvenamų namų bei jų priklausinių ir įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatų techninę priežiūrą gali padaryti ir jo naudotojai, statinio techninio prižiūrėtojo. Papildomai kvalifikaciniai reikalavimai nėra būtini.
  3. Techninis statinio prižiūrėtojas, darydamas konkretaus statinio techninę priežiūrą, vykdo organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei palaikyti, kad būtų galima užtikrinti Europos Sąjungos reglamente – Numeris. 305 / 2011 nustatyti pagrindiniai statinių reikalavimai per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę.
  4. Techninės statinių priežiūros taisykles ir kvalifikacinius reikalavimus statinio techniniam prižiūrėtojui visada nustato Vyriausybės įgaliotos institucijos pagal esamų statinių paskirtį bei jų sudėtingumą.